(ditemukan di OS5 Non-Touch device, belum dicoba di OS sebelumnya atau di touch device)

Beberapa huruf pada keyboard Blackberry mempunyai karakter alternatif didalamnya, contohnya seperti ini: ÉÈÊËëêèé ® Þþ™ ÝŸÿý ÙÚÛÜûüúù ÍÌÎÏïîìí ÓÒÔÖÕØŒœøõöôòó ¶ ÀÁÂÄÃÅÆæåãäâáà §ß Ðð “«»” … Ññ ¿ Ç©ç

cara memunculkan karakter-karakter tersebut:

tekan huruf tertentu (misalkan c) dan jangan dilepas, pertama-tama karena ditekan dalam waktu lama ia akan berubah dari c menjadi C.

Terus tekan kemudian gerakan trackball/trackpad ke arah kanan, maka ia akan berubah menjadi Ç, gerakan ke kanan lagi akan berubah menjadi © dan seterusnya (kalau digerakan ke kiri akan berubah menjadi  karakter sebelumnya)

Selamat Mencoba

Iklan